• இலங்கைத் தமிழ் பழைய மாணவர் ஒன்றியத்தின் வெளிப்படுத்தல்

  2017

  மேலும்

 • eurociel நிறுவனத்தின் அனுசரனையில் இலங்கைத்தமிழ் பழைய மாணவர் ஒன்றியத்தின் தாயக கல்வி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது நடவடிக்கை சிறப்பான முறையில் பன்குளம் கிராமத்தில் நிரவேற்றப்பட்டுள்ளது. 15 மாணவர்களுக்கான துவிச்சக்கர வண்டிகளும். கைபேசிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்

 • பயனாளிகள் சந்திப்பும் திட்ட மதிப்பீடு

  2017

  மேலும்

 • ஒன்றிய செயற்பாடுகள் பற்றிய நிகழ்வு

  2016

  மேலும்

 • கல்விக்கு கரம் கொடுப்போம்

  06.03.2016

  அன்று பிரான்ஸ் இலங்கை தமிழ் பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் நடத்தப்பட்ட கல்விக்கு கரம் கொடுப்போம் மேலும்பயனாளிகளுடான
சந்திப்பு 2017

Project – uaets

Union des anciens élèves tamouls de Sri Lanka – France

 • Nous avons le plaisir de vous informer qu’avec le soutien des associations des anciens élèves existants, nous, les anciens élèves tamouls vivant en France,avons fondé à Paris le 24 mai 2015 « l’Union des anciens élèves tamouls de Sri Lanka – France ».

 • Notre objectif est de venir en aide aux élèves tamouls scolarisés dans les provinces nord et est de Sri Lanka et qui se trouvent dans la situation de nécessité. Nos aides leur doivent parvenir à temps, avant que cela soit trop tard. En effet, de ces provinces, nombreux sont des élèves qui sollicitent que nous leur venions en aide très rapidement afin que leur éducation soit assurée dans de bonnes conditions.

 • Nous avons mis en exécution un premier projet intitulé « Vers mille élèves… », l’objectif de ce projet étant de verser une aide de dix mille roupies sur dix mois à mille élèves choisis par les plus nécessiteux. Bien entendu, l’aide poursuivra en fonction du progrès des élèves.

 • Nous demandons à chacun de vous de joindre vos efforts aux nôtres pour cette noble cause. Eduquez un enfant, c’est allumer une flamme dans le temple de la liberté et de la sagesse.

 • Faites connaître notre union dans votre entourage et demandez qu’ils se joignent à nous.

  Venez nombreux !

  Ensemble, venez accomplir de nobles tâches au côté de notre union.

DONATE NOW


 • பிரான்ஸ் கல்விமுறை பற்றி

  13.12.2015

  பிரானஸ் கல்விமுறை பற்றி தமிழ் பெற்றோர்கள் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியவை பற்றிய கருத்தரங்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். மேலும்

 • பயனாளிகளுடனான சந்திப்பு

  ஒன்றிய நிர்வாகிகள் மாவட்டபிரதிநிதிகளுடன் பயணாளிகளை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.மேலும்

 • ஒன்றியம் அங்குரார்ப்பணம்

  24.05.2015

  பிரான்சில் உள்ள பழையமாணவர் சங்கங்கள் சில இணைந்து எடுத்த கடும் முயற்சிகள் பல சந்திப்புக்களின் பின் 24.05.2015 அன்று மேலும்

Notre Mission

Aider et soutenir l’étudiant

Cras nec neque sed magna bibendum volutpat. Duis bibendum turpis vehicula purus feugiat eleifend Fusce hendrerit elit vitae massa tincidunt accumsanEtiam blandit elit laoreet, malesuada massa quis.

L’ éducation Tamoule

Cras nec neque sed magna bibendum volutpat. Duis bibendum turpis vehicula purus feugiat eleifend Fusce hendrerit elit vitae massa tincidunt accumsanEtiam blandit elit laoreet, malesuada massa quis.

Union Des Anciens Elèves Tamouls de Sri Lanka - France